Сектори и одделенија

1. Сектор Водовод
1.1. Одделение за водоводна градска и селска мрежа
1.2. Одделение за градежно одржување
1.3. Одделение за физичко-хемиски мониторинг на вода

2. Сектор Канализација
2.1 Одделение за фекално и атмосверско одржување
2.2 Одделение за управување со останати инфраструктурни објекти

3. Сектор Комунална хигиена
3.1. Одделение за износ на смет
3.2. Одделение за одржување на механизација и возила

4. Сектор јавно зеленило
4.2. Одделение за јавна хигиена
4.3. Одделение за хортикултура

5. Сектор општи и правни работи
5.1 Одделение за изготвување и дистрибуција на сметки и следење на наплата
5.2 Одделение за општи и правни работи и човечки ресурси

6. Сектор за финансиско работење
6.1 Одделение за финансии
6.2 Одделение за стручни и технички работи

Надвор од Секторите и одделенијата се:

1. Одделение за гробишта (управување со гробишта)
2. Одделение за пазар(и)
3. Одделение за јавни набавки

 

Контакти

 

  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 Водовод: + 389 43 414 018
 Хигиена: + 389 43 410 917
 Капела: + 389 43 416 660
Индустриска бб, 1430 Кавадарци

Ј.П Комуналец Кавадарци

Претпријатието дејноста од јавен интерес ја врши трајно и без прекин и неговата работа е јавна и транспарентна, во согласност со Законот, овој Статут и другите прописи со кои се уредуваат условите и начинот на вршење на дејност од јавен интерес.