Образец за поплаки Кавадарци

ИЗВЕСТУВАЊЕ

            ЈП Комуналец во соработка со општина Кавадарци, ги известува граѓаните дека започна со реализација на проекти како дел од  Фаза II, ПРОГРАМАТА ЗА ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА. Се со цел да им испадне во пресрет на граѓаните се воспостави механизам за поплаки како начин за прифаќање , проценка и решавање на поплаки во заедницата од поединци во врска со работата или однесувањето на спроведувачите на проектот (локална самоуправа и јавно комунално претпријатие), неговите изведувачи или вработените.

            За таа цел ЈП Комуналец во сопствените простории и на веб-страницата на ЈП Комуналец,  постави  Образецот за поплаки кој ќе може граѓаните да го пополнат и на тој начин  да ја достават поплаката или забелешката.

            Образецот за поплаки  ќе биде достапен на градилиште , како и  во просториите на општината делот - Граѓански центар ,  како и на веб-страницата на општината . Пристап до информации во врска со проектот граѓаните ќе имаат и преку службата Мој Општинар и месните заедници.

Активностите ќе се одвиват на следните шест локации:

  • К1 - Реконструкција на колектор за отпадни води од улица 12 Другари до улица Киро Крстев , во приградска населба Ваташа;
  • К2 - Реконструкција и одвојување на канализациониот систем од системот за атмосферските води во улиците Цветан Димов, Никола Минчев, бул. Моша Пијаде, бул.Македонија, дел од Западен булевар;
  • К3 - Реконструкција и одвојување на канализациониот систем од системот за атмосферските води на улиците 7-ми Септември, Мито Хаџи-Василев и Вишешница и делумна реконструкција на постојниот водовод;
  • К4 - Реконструкција и одвојување на канализациски систем од системот за атмосферските води на дел од Западен булевар;
  • К5 - Реконструкција на системот за атмосферските води на улица Вадарска;
  • К6 - Реконструкција на водоводна линија и одвојување на фекална канализација од системот за атмосферските води во дел од селото Марена;

            Поплаките од граѓаните ќе бидат разгледувани од комисија за поплаки  која  ќе дејствува како соработка помеѓу ЈП „Комуналец“, општина Кавадарци, „Жикол“ договорната компанија одговорна за извршување на предвидените работи, групата „Incowest-Hydrophil-Veve“ и „ДПТУ Бидат Плус”. Понатаму комисијата за поплаки  ќе ги разгледа поплаките  и ќе даде препораки за корективни мерки за решавање на поплаките или за нивно намалување.

Со Почит,

ЈП Комуналец Кавадарци

Образецот за поплаки на ЈП Комуналец Кавадарци може да го превземете >> овде <<

Со почит,

ЈП Комуналец, Кавадарци

 

Контакти

 

  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 Водовод: + 389 43 414 018
 Хигиена: + 389 43 410 917
 Капела: + 389 43 416 660
Индустриска бб, 1430 Кавадарци

Ј.П Комуналец Кавадарци

Претпријатието дејноста од јавен интерес ја врши трајно и без прекин и неговата работа е јавна и транспарентна, во согласност со Законот, овој Статут и другите прописи со кои се уредуваат условите и начинот на вршење на дејност од јавен интерес.